Experimentellt kulturarv

SalveriddarenExperimentellt kulturarv är namnet jag har givit mitt nuvarande forskningsfält. Just nu pågår utveckling av projekt i mötet mellan konst och kulturarv/arkeologi tillsammans med konstnärer på Öland och även tillsammans med enskilda konstnärer i anknytning till några olika arkeologiska projekt. Allt eftersom projekten får finansiering och drar igång, kommer de att presenteras här på sidan.