Tidsresor

PICT1656 Att resa i tiden kan göras på många olika sätt. Jag har under många år utforskat de möjligheter vi har att komma nära andra tider både fysiskt och mentalt. Det började med att jag utforskade museers utställningar och sedan ett utgrävningsprojekt på Birka i Mälaren som bedrevs under första hälften av 1990-talet, och intresset för tidsresor nådde en absolut topp när jag arbetade med min avhandling med titeln Föreställningar om det förflutna – Arkeologi och rekonstruktion som publicerades 2003. I den skriver jag om hur människor genom olika tider och i vår egen tid föreställer sig det förflutna och gör handfasta försök att försätta sig i forntida situationer, ögonblick eller skeenden genom att rekonstruera miljöer, platser och föremål och sedan leva i dem. Strävan kan vara att nå ökad kunskap om en epok, att använda ett skeende som politiskt argument i samtiden, eller att helt enkelt skapa ett äventyr som är värt att uppleva och minnas. Min fascination inför fenomenet att resa i tiden har inte minskat med åren, och allt jag gör har en koppling till tidsresor i någon form.